രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആയി കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി | Deep Sea Fishing With Rahul Gandhi

Fishing Freaks
Fishing Freaks
نشرت على 25.02.2021

Visit our website:https://fishingfreaks.in

Click here to Subscribe:- https://bit.ly/2wtRgMR

1.Part-1 കടൽ പന്നിയോ..കൊമ്പൻ സ്രാവോ പിടിച്ചില്ലങ്കിൽ നാളെ കാണാം😂-https://youtu.be/MjgQAC5mD9Y

2.Part -2 കടൽ പാമ്പും..അനാകോണ്ടയും..പിടിച്ചില്ല 😂 നേരം വെളുത്തു☺️-https://youtu.be/t_KpCeJmpmI

3.250/- രൂപക്ക് ഒരു കിടിലൻ ബോട്ട് യാത്ര 😍-https://youtu.be/rIkcZvLnhbk

4.മൃഗ...സ്നേഹികൾ...ഈ വീഡിയോ കാണരുത് 🤭-https://youtu.be/rIkcZvLnhbk

5.നാടും..നാട്ടു മാങ്ങയും..നല്ല നാടൻ മീനും.. ആഹാ അന്തസ്😋-https://youtu.be/BsZKVMxBsHo

visit our website:https://fishingfreaks.in
contact email: [email protected]

وقت التشغيل 00:23:42

kerala, fishing, traditional, kerala fishing, snakehead fishing kerala, how to catch snakehead, kerala fish curry, kerala catfish, fishing spots kerala, azheekal fishing, chellanam fishing, family fishing kerala, omkv fishing, poli sadanam my, Varal fishing kerala, cooking, traveling, camping, trekking, bike ride, angling kerala, rohu fishin, carp fishing, lure fishing kerala, for lure, sea fishing kerala, catch and cook,

تعليقات: 18,454